Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli, nacházíte se na portálu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., který Vám umožní zadání různých typů žádostí o vyjádření specifikovaných v následujících krocích. V prvním kroku doporučujeme ověřit, zda spadáte do oblasti naší působnosti.

Odkaz na mapu

Mapa slouží k orientačnímu zobrazení průběhu sítí a nejsou zde zakresleny všechny prvky vodohospodářské infrastruktury.

Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V každém kroku je možno použít instalované nápovědy „?“. V případě pravidelného využívání vyjadřovacího portálu je možné využít funkce registrování uživatele. Po registraci jsou v uživatelském účtu uloženy údaje o žadateli, které se po přihlášení automaticky vkládají do formuláře žádosti a také je možné sledovat přehled podaných žádostí.

Pokud žádáte o vyjádření ke stavbě, ke které jsme se již v minulosti vyjadřovali, připravte si číslo tohoto vyjádření. Následně je možné toto číslo pomocí tlačítka NAVÁZAT NA PŘEDCHOZÍ VYJÁDŘENÍ zadat a tím nám usnadníte vydání vyjádření navazujícího.

V závislosti na důvodu, případně účelu žádosti o vyjádření, bude potřeba přiložit přílohy (nejlépe ve formátu PDF) v rozsahu specifikovaném v dalších krocích.

Vyjádření Vám bude zasláno elektronickou formou na emailovou adresu zadanou v žádosti nejpozději do 30 dnů od zadání žádosti.

Podporované prohlížeče: Internet Explorer (verze 10 a vyšší), Google Chrome a Mozilla Firefox, Edge.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English